Rokotusmääräykset

Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus.
Koira on saanut vähintään kaksi penikkatautirokotusta ja jälkimmäisestä eli tehosterokotuksesta on kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden iässä koiralle annettu tehoste on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies).
Koira on saanut vähintään yhden raivotautirokotuksen, josta on kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut seuraavat rokotteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Tapahtumiin osallistuvan koiran mukana tulee olla rokotustodistus, johon on kirjattu koiran tunnistusmerkintä sekä annettujen rokotteiden viimeinen voimassaolopäivä.


Tartuntatauteihin liittyvät määräykset

Koira saa olla läsnä tapahtumissa vasta kun se on ollut kaksi viikkoa oireeton seuraavien tarttuvien infektioiden jälkeen:

penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, kennelyskä tms. tarttuva hengitystieinfektioparvovirusripuli tms. tarttuva mahasuolikanavan tulehdus

Rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumissa.


Vanhentuneen rokotuksen uusiminen

Vanhentuneet rokotukset on uusittava vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa.


Rokotuksiin liittyviä suosituksia

Rokotusohjelmasuositus, josta eläinlääkäri voi poiketa:

Penikkatautirokotus annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle osana ns. nelosrokotetta (sisältää rokotteen penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvoa ja kennelyskää vastaan). Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta.Ensimmäisen raivotautirokotus annetaan aikaisintaan 4 kuukauden ikäiselle pennulle. Penikka- ja raivotautirokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti.

Merkinnät aiemmista rokotuksista pidetään mukana lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa.

Kennelyskärokotus kannattaa uusia noin vuoden välein tai tilanteen mukaan ennen kokeeseen, kilpailuun tai näyttelyyn osallistumista.