Tietosuojaseloste

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja sen vuoksikeräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja, kuten heidänkäyttäytymisestään verkkopalvelussamme. Verkkopalvelu on kaikille avoineikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä.Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätäsinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä meihinverkkopalvelumme kautta (jäljempänä ”Palvelu”). Kerromme myös, mihinkäyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.Käyttämällä Palveluamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämäntietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostettajulkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäistenpalvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaanmuokattujen ehtojen hyväksynnäksi.Tietojen kerääminenRekisteriin kerätään seuraavat tiedot:- IP-osoite- Ohjelmisto - ja laitteistotiedot- Evästeiden kautta kerättävät tiedot- Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedotVerkkopalvelustamme keräämämme tiedotTallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut Palvelunyhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostillalähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettääyhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetytviestit arkistoituvat Palveluun.Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, ettäsuojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin
tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöintäysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyydenkannalta arkaluonteisten tietojen osalta.Rekisterin käyttötarkoitusRekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteenhoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, kehittämiseen jaylläpitoon. Saatamme käyttää rekisteriä myös eri palveluidemmetiedottamiseen ja laskutusasioihin. Henkilötietojen keräämisenkautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- taiasiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada viestejä, voit millointahansa ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle.Tietojen luovuttaminenSatakunnan Ajokoiramiehet ry ei myy, vaihda tai siirrä tunnistamisenmahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettujakolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tailiiketoimintamme suorittamisessa. Myös kolmansien osapuolten onpidettävä tiedot luottamuksellisina. Uskomme, että tietojen jakaminen ontarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitontatoimintaa, petosepäilyjä tai tilanteita jotka mahdollisesti uhkaavat jonkinhenkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissalain vaatimissa tilanteissa.Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdollisetluovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossakäyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella.Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto jatallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävinsuojamekanismein.
Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niidenkäyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojensäilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteestariippuen. Yleensä sopimuksen päätyttyä poistamme henkilötiedotjärjestelmistämme. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.Rekisterin suojausRekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja rekisterin käyttö on suojattuhenkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoosalassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on Satakunnan Ajokoiramiehetry:n toimihenkilöillä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Muidenmahdollisten käyttäjien oikeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella.EvästeetEvästeet (cookies) ovat pieniä tunnisteita, jotka tallentuvat kävijäntietokoneelle / päätelaitteelle, kun kävijä vierailee verkkosivulla.Palvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelummemahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä,suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muitavastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen Palvelussa voi ollakäytössä Google Analytics. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannellaosapuolelle lain niin vaatiessa. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissaosoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/Käyttämällä Palveluamme kävijä suostuu luovuttamaan yllämainittujenehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön. Mikäli et halua Palvelun saavantietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista.Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen.Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen,jolloin emme voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeidenkäytön hyväksymistä.Sosiaalisen median liitännäisetPalvelussamme voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolenverkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (Esim. Youtube,
Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisenmedian liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoakyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasisaatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeidentallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivunkäyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseenmediaan. Näihin Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiinpalveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaankolmannen osapuolen käyttöehtoja. Palvelun ylläpitäjällä ei olemääräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikäPalvelun ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tainiiden käytöstä.Kävijän oikeudetSuostumuksen peruuttaminenMikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit millointahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksilähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.Pääsy tietoihinSinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinuakoskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskeviahenkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviätietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.Oikeus saada virheet korjatuksiSinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset taivanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.Oikeus kieltää suoramarkkinointiVoit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia vartenlähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etummeperusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojenkäsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaasyytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeenoikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessaemme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.Oikeus rajoittaa käsittelyäSinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitammehenkilötietojesi käsittelyä.Oikeus saada tiedot siirretyksiMikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella taisopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisestitoimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiinsiirtää toiselle palveluntarjoajalle.Miten voin toteuttaa oikeuteni?Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksilähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle. Pyydämme sinua samallamainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämäänviestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimmevarmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei olelainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaisellevalvontaviranomaiselle.Tiedot rekisteristäRekisterin nimi: Satakunnan Ajokoiramiehet ry:n jäsenrekisteriRekisterinpitäjä: Satakunnan Ajokoiramiehet ry, Nokkamäentie 170, 32700HuittinenYhteyshenkilö rekisteriasioissa: Pentti Yli-Mattila, posti@tilipym.fiMuutokset tietosuojaselosteeseenPäivitämme tietosuojaselosteemme muutokset verkkopalveluumme.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.5.2018